سقف نورگیر

 

در این پروژه با استفاده از سقف نورگیرو استفاده بهینه از فضای پاسیو، از آن برای ساخت راه پله دوبلکس استفاده شده.